Groepsindeling damesgroepen 2020-2021Wanneer er gekozen wordt voor optie 1 zal ik:


Doorgaan met deze groepStoppen met deze groepN.v.t.


Doorgaan met deze groepStoppen met deze groepN.v.t.

 
 
Wanneer er gekozen wordt voor optie 2 zal ik:


Doorgaan met deze groepStoppen met deze groepN.v.t.


Doorgaan met deze groepStoppen met deze groepN.v.t.

Mijn voorkeur gaat uit naar:
Optie 1Optie 2Ik heb geen voorkeur

Bij optie 1 zou ik
doorgaan met de recreatieve groepstoppen met de recreatieve groepn.v.t.
doorgaan met de selectiegroepstoppen met de selectie groepn.v.t.

Bij optie 2 zou ik
stoppendoorgaanStoppenDoorgaanN.v.t.