Informatie

Contributie

Lidmaatschap bij onze vereniging is altijd voor een heel dansseizoen.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 5,00

Onderstaande bedragen zijn per maand:

Een lesuur per week:
Leden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar

Alleen selectie vanaf 16 jaar

Twee lesuren per week:
Leden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar


€ 12,60
€ 15,65

€ 19,50


€ 23,50
€ 29,00

Een lesuur per week:
Leden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar

Twee lesuren per week:
Leden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar


€ 12,60
€ 15,65


€ 21,30
€ 26,20

Indien er meerdere leden uit één gezin komen, dan geldt voor het 2e en volgende lid een korting van € 10,00.
Bij instroming later in het seizoen betaalt u uiteraard enkel voor de lessen vanaf het moment van inschrijving. De contributie wordt voldaan via een machtiging die u ontvangt bij inschrijving. De betaling wordt maandelijks geïnd over een periode van 10 maanden (juli – augustus vrij van betaling). Voor meer informatie over betalingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Opzeggen lidmaatschap

Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit 4 weken vóór het einde van het dansseizoen schriftelijk of middels een email aan ons secretariaat mede te delen. Bij niet tijdig opzeggen zijn wij genoodzaakt de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.