Bestellen Foto’s & Video

Ook dit jaar kunnen alle leden de beelden bestellen die gemaakt zijn tijdens onze alternatieve eindshow. De video-opnames zijn net als voorgaande jaren weer gemaakt door onze vaste jdl-crew. De video zal dit jaar bestaan uit losse fragmenten van alle dansen. De kosten voor een verzameling van alle videoclips bedragen 5 euro. Deze komen dit jaar niet zoals jullie gewend zijn op de traditionele DVD. Veel mensen hebben de afgelopen jaren aangegeven de DVD’s niet meer goed af te kunnen spelen. Daarom hebben wij dit jaar ervoor gekozen, om de videoclips middels een persoonlijke download aan te bieden.
De foto’s zijn gemaakt door Familiefotograaf Sittard. De kosten voor alle foto’s in hoge kwaliteit bedragen 5 euro.

Wij willen alle leden nadrukkelijk verzoeken om alle beeldmateriaal enkel te gebruiken voor privégebruik en om het materiaal niet via internet te verspreiden. Dit in verband met de privacy van onze leden.

Via deze weg willen wij u de mogelijkheid bieden de foto’s en/of videoclips te bestellen. Vul hiervoor onderstaand bestelformulier in. Bij de bestelling dient het geld gelijk overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL24 RABO 0129 1037 13 t.n.v. Jazz Dans Limbricht. Vermeld hierbij de naam van het betreffende lid. Een korte indruk van de foto’s en video’s zal later nog verschijnen op onze website.

De foto’s en videoclips kunnen besteld worden tot 19 september 2021 en zullen aan het begin van het nieuwe seizoen verspreid worden.